Share

Gönen Kent Konseyi, Mimar ve Mühendislerle toplandı

Gönen Kent Konseyi, Mimar ve Mühendislerle toplandı

haberler – Gönen Kent Konseyi, İmar ve Şehircilik Çalışma Grubu Başkanı Özlem Tarkan öncülüğünde Mimar ve Mühendisler toplandı – 29 Eylül 2014

______

“Balıkesir – Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı” 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7.Maddesi uyarınca, Bakanlık Makamı’nın 20/08/2014 tarihli ve 13549 sayılı Olur’u ile onaylanmıştır.
Çevre Düzeni Planı askı sürecinde olup, 02.10.2014 tarihine kadar olan itiraz süresi içerisinde Gönen Kent konseyi İmar ve Şehircilik Çalışma Grubu Başkanı ve Gönen Mimarlar Odası Temsilcisi Özlem Tarkan ile Kent Konseyi Başkanı Abdurrahman Kural’ın önderliğinde, Gönen ve çevresi ile ilgili olarak itiraz ve önerilerin görüşüldüğü toplantı 24.09.2014 Çarşamba günü saat 18:00’de İlçe Tarım Binası üst katı Gönen Belediyesi Çok Amaçlı Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya ilçemizdeki mimarlar, inşaat ve harita mühendisleri, Ziraat Odası Başkanı Necati Özkurt, İlçe Tarım Müdürü Hazim Demirhan, Şehir Bölge Plancısı Nihan Kılıç ve Gönen Belediyesi Harita Mühendisi Sadullah Türkkan da katıldı.
Gönen tarım ve hayvancılıkta ön sıralarda bir ilçe olduğundan organize tarım ve hayvancılık bölgelerinin plana eklenmesi gerektiği,
Denizkent’in sağlık turizm bölgesi olarak planda yer alması ve ilçemizin turizm yönünden daha geliştirilmesi gerektiği,
Ekşidere, Kumköy ve Güneşli bölgelerinin termal turizm bölgesi olarak planlandığı ancak Gönen merkezde de termal turizm bölgelerinin planda belirtilmesi gerektiği konuşularak ortak karara varıldı. Kurumlar bilgilendirilerek her kurumun kendi adına itiraz ve gerekçelerini belirleyerek toplu halde itiraz sunulmasına karar verildi.

Share post:

Leave A Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir