Share

Etiket: tek bayan

Gönen Kent Konseyi İmar ve Şehircilik Çalışma Grubu Başkanı uzmanlara danıştı

_____________ Gönen Kent Konseyi İmar ve Şehircilik Çalışma Grubu Gönen’in sorunlarını ortaya koymak ve bu sorunlara çözüm önerileri üretmek adına işin uzmanlarına danıştı. Çalışma Grup Başkanı Mimar Özlem Tarkan, İlçemizdeki mimar ve İnşaat, Elektrik ve Harita Mühendislerini bir araya getirerek konunun uzmanlarının görüşlerini aldı. Kent konseyi Başkanı Abdurrahman Kural, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Dökmen ve […]

read more

Gönen Kent Konseyi, Mimar ve Mühendislerle toplandı

______ “Balıkesir – Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı” 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7.Maddesi uyarınca, Bakanlık Makamı’nın 20/08/2014 tarihli ve 13549 sayılı Olur’u ile onaylanmıştır. Çevre Düzeni Planı askı sürecinde olup, 02.10.2014 tarihine kadar olan itiraz süresi içerisinde Gönen Kent konseyi İmar ve Şehircilik […]

read more

Gönen Onunla Güzelleşiyor…

____________________ Peyzaj, özel köy evi, villa, apartman, iş yeri projeleri, özel çizimler.. ev mi yaptırmak istiyorsunuz, işte gideceğiniz adresi: Gönen’in özel sektörde ilk ve tek bayan Mimarı Özlem Tarkan Çamurcu Mimarlık Bürosu sahibi Özlem Tarkan, özel sektörde Gönen’in tek bayan mimarı. Genç ve başarılı bir mimar olan Özlem Tarkan, İTÜ ( İstanbul Teknik Üniversitesi) Mimarlık […]

read more